• head_banner_01

Chemdo sergi otagy gurluşyga başlaýar.

2022-nji ýylyň 4-nji awgustynda irden Chemdo kompaniýanyň sergi otagyny bezäp başlady.Vitrin dürli PVC, PP, PE we ş.m. görkezmek üçin gaty agaçdan ýasalýar, esasan harytlary görkezmek we görkezmek roluny oýnaýar, şeýle hem mahabat we görkeziş roluny oýnap biler we göni ýaýlymda, surata düşürmekde ulanylýar we öz-özüňi habar beriş bölüminde düşündiriş.Ony mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamaga we has köp paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


Iş wagty: Awgust-05-2022